Nowenna do Świętej Faustyny

(do prywatnego odmawiania)

 

Dzień pierwszy
MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW l ZA WĄTPIĄCYCH W MIŁOSIERDZIE BOŻE
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, nie ma granicy dla mojej hojności; miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Raduje się serce moje, gdy grzesznicy wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz im, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie ".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień drugi
MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE, W NASZYCH RODZINACH I W NAS SAMYCH
(każdego dnia mozna dodać własne intencje)

 

      "Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień trzeci
MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzielali Mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą Mi męki".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień czwarty
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Wiedz, córko moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie mojej męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień piąty
MÓDLMY SIĘ ZA UBOGICH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH I UZALEŻNIONYCH
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Dziś wniknij w ducha ubóstwa mojego. Nie w gmachach i we wspaniałych urządzeniach, ale w sercu czystym i pokornym podobam sobie. Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień szósty
MÓDLMY SIĘ ZA UMIERAJĄCYCH
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy. Córko moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w moje miłosierdzie".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień siódmy
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują. Wszystkie dusze w więzieniu czyśćcowym są bardzo przeze Mnie miłowane. Zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. W twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę!".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień ósmy
MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      "Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą".

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Dzień dziewiąty
MÓDLMY SIĘ ZA ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW
(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

      Boże, Ty w swoim wielkim miłosierdziu powołałeś przed trzema wiekami do istnienia Zgromadzenie Marianów za sprawą Twego Sługi Stanisława, rozprzestrzeniłeś je po Europie za sprawą Twego Sługi Kazimierza i odnowiłeś jego życie za sprawą Twego Sługi Jerzego. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie nad tymi, którzy poświęcają się Tobie w tej wspólnocie. Obyśmy oddani na służbę Jezusowi i Jego Ciału - Kościołowi, zanieśli dobrą nowinę wszystkim ludziom, nawet tym odrzucającym wiarę, razem z poświęconymi Tobie ludźmi świeckimi, którzy przekazują Twoje słowo. Twoje miłosierdzie podtrzymywało nas w przeszłości i w Twoje miłościwe ramiona uciekamy się na nowo. Twoimi jesteśmy, Panie Jezu, i Twoimi pragniemy pozostać. Niech nic nie powstanie pośród nas, jak tylko to, co jest dane przez Ciebie, Ojcze, razem z Jezusem i Duchem Świętym działającym pośród nas teraz i na wieki. Amen.

 

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.