Kiedy w Polsce nastąpiły zmiany ustrojowe nastała potrzeba sprawowania opieki duszpasterskiej wśród żołnierzy Wojska Polskiego. I tak, ze względu na brak kapelanów wojskowych i bliskość kościoła do jednostek w głogowskim garnizonie, swoją opieką duszpasterską otoczyli Ojcowie Redemptoryści. Pierwszym duchownym, który sprawował posługę od jesieni 1990 do czerwca 1996 był o. rektor Ireneusz Homoncik, proboszcz parafii św. Klemensa w Głogowie.

W wyniku powołania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i pozyskiwania księży diecezjalnych, ze względu na niewystarczającą ilość kapelanów wojskowych, ówczesny Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź mianował z dniem 1grudnia 1995r.  kapelanem pomocniczym w Garnizonie Głogów, ks. Leonarda N. Sadowskiego, proboszcza parafii w Dzikowicach pod Szprotawą, który sprawował w stosunku do kadry i żołnierzy swoje obowiązki do 1 lipca 1996r.

Kaplica

 

Duża liczba kadry zawodowej, żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową i pracowników cywilnych wojska wymusiła adaptację pomieszczeń na kaplicę wojskową.

 

I tak, kaplica powstałej Parafii Wojskowej pw. Św. Jana Bosko w Głogowie, znalazła swoje miejsce w pomieszczeniach nad biurem przepustek jednostki wojskowej - 5 BAA – i została erygowana 18.10.1996r.Nasza Wojskowa kaplica

AD 1997 

 

 

Proboszczowie Parafii Wojskowej
w Głogowie:1. Pierwszym kapelanem wojskowym - proboszczem - w erygowanej kaplicy został ks.ppor. Sławomir PIĘT

25.10.1996 - 30.06.20042. Kolejnym proboszczem parafii został ks.kpt. Rafał KAPROŃ

05.09.2005 - 07.05.20103. Następnym kapelanem, administratorem parafii był ks.por. Stanisław DENYS

31.05.2010 - 21.03.2011

4. Na krótko administratorem parafii został wyznaczony ks.ppor. Adam TUR

22.03.2011 - 27.06.2011

 

5. Kapelanem Garnizonu (tym razem administratorem parafii) ponownie zostaje ks.mjr Sławomir PIĘT

28.06.2011 -09.12.2011

 

6. Ks.por. Stanisław DENYS zostaje mianowany proboszczem parafii

10.12.2011 - 31.09.2014

 

7. Ks.mjr Stanisław GARBACIK zostaje mianowany proboszczem parafii

01.09.2014 -16.06.2016

 

8. Kolejnym administratorem parafii został wyznaczony ks.ppor. Paweł Antkiewicz

17.06.2016 - 26.09.2016

 

9. Ks.mjr Grzegorz PRZEWROCKI zostaje mianowany proboszczem parafii

27.09.2016 - 30.04.2017

 

10. Ks.kpt. Michał ZIELIŃSKI zostaje Administratorem parafii

01.05.2017 - 09.12.2018

 


 

W związku ze zmniejszoną ilością wojska w Głogowie, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego bp gen. Józef Guzdek swoim Dekretem, w grudniu 2018r., po 22 latach istnienia, zlikwidował Parafię wojskową w Głogowie, a powołał w to miejsce Ośrodek duszpasterski. Dlatego w Garnizonie nie ma proboszcza wojskowego a jedynie kapelan wyznaczony z najbliższej Parafii wojskowej - w naszym przypadku Świętoszów.

 

 

1. Ks. Andrzej BAWER  został Kapelanem Garnizonu - wikariusz parafii wojskowej w Świętoszowie.

10.12.2018 -