Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje tego formatu odtwórz to w IE lub ściągnij plugin.

Obraz Miłosierdzia BożegoLitania do Świętej Siostry Faustyny

do prywatnego odmawiania

 

       Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
       Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
       Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
       Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
       Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

       Święta Maryjo - módl się za nami.
       Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego - módl się za nami.
       Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa - Wcielonego Miłosierdzia
       Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
       Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
       Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
       Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego
       Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
       Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie
       Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
       Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
       Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
       Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
       Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża
       Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
       Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
       Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi
       Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
       Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
       Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
       Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
       Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
       Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
       Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
       Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
       Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
       Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci
       Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
       Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
       Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
       Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
       Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
       Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu
       Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata

 

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

       K: Módl się za nami święta Faustyno
       W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia

 

       Módlmy się:
       Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.